தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அன்புநிலவன்ஆண்Anpunilavan 5
அன்புமணிஆண்anpumani 5
அன்புவேல்ஆண்Anpuvel 5
அபிஜித்ஆண்Abhijit - Lord Krishna, One who is victorious 5
அபிதாபெண்கடவுள் பார்வதிக்கு ஒப்பானவள் 5
அபிநயாபெண்நடன வெளிப்பாடுகள் நிறைந்தவள் 5
அபிமானவள்ளிபெண்Abimana Valli 5
அபிராமிபெண்Abiramy 5
அபிலேஸ்ஆண்Abhilesh - Unique 5
அமரேசன்ஆண்முருகனின் பெயர் 5
அமர்ஆண்Amar-the word means tranquil, desire, strife 5
அமலன்ஆண்Amalan 5
அமலாபெண்Amala 5
அமிழ்தவல்லிபெண்அறிவானவள் 5
அமுதன்ஆண்Amudhan 5
அமுதரசன்ஆண்Amutaracan 5
அமுதவாணன்ஆண்Amutavanan 5
அமுதவாணிபெண்Amuthavaani 5
அமுதவேணிபெண் 5
அமுதாபெண்Amudha 5
அம்பலவாணன்ஆண்Ambalavanan 5
அம்புஜாபெண்கடவுள் லஷ்மிக்கு ஒப்பானவள் 5
அரங்கன்ஆண்arangan 5
அரங்கமணிஆண்Arankamani 5
அரசுஆண்Arasu 5

.