தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
Baileyபெண்fortification/ Bailiff/ Steward 5
Baileyபெண்fortification/ Bailiff/ Steward 5
Bakerபெண்one who bakes 5
Bakerபெண்one who bakes 5
Barneyபெண்strong as a bear 5
Barneyபெண்strong as a bear 5
Baxterபெண்An immaculate baker 5
Baxterபெண்An immaculate baker 5
Bellaபெண்beautiful / God Is My Oath 5
Bellaபெண்beautiful / God Is My Oath 5
Bellaபெண்beautiful / God Is My Oath 5
Benjaminபெண்Son Of The Right Hand 5
Benjiபெண்As per the Old Testament, Benjamin was the last born of Jacob 5
Benjiபெண்As per the Old Testament, Benjamin was the last born of Jacob 5
Billieபெண்resolute protection / strength 5
Billieபெண்resolute protection / strength 5
Billieபெண்resolute protection / strength 5
Billieபெண்resolute protection / strength 5
Bonnieபெண்beautiful, cheerful 5
Bonnieபெண்beautiful, cheerful 5
Bonnieபெண்beautiful, cheerful 5
Bonnieபெண்beautiful, cheerful 5
Bradleyபெண்wide meadow 5
Bradleyபெண்wide meadow 5
Bradleyபெண்wide meadow 5

.