தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
Ameliaபெண்industrious or hardworking 5
Ameliaபெண்Striving/Industrious, ‘Defender’ 5
Ameliaபெண்industrious or hardworking 5
Aprilபெண்to open 5
Aprilபெண்to open 5
Archieபெண்Brave, Genuine,Archer Or Truly Bold 5
Archieபெண்Brave, Genuine,Archer Or Truly Bold 5
Archieபெண்Brave, Genuine,Archer Or Truly Bold 5
Artieபெண்Bear 5
Artieபெண்Bear 5
Artieபெண்Bear 5
Artieபெண்Bear 5
Ashlynபெண்Dream / Vision 5
Ashlynபெண்Dream / Vision 5
Ashtonபெண்from the ash tree 5
Ashtonபெண்from the ash tree 5
Ashtonபெண்from the ash tree 5
Ashtonபெண்from the ash tree 5
Aureaபெண்golden 5
Avaபெண்Life,voice,Like a Bird 5
Avaபெண்‘Bird’ or ‘the living one’ or ‘life’. It may also be spelt as Eva. 5
Avaபெண்Life,voice,Like a Bird 5
Baileyபெண்fortification/ Bailiff/ Steward 5
Baileyபெண்fortification/ Bailiff/ Steward 5
Baileyபெண்fortification/ Bailiff/ Steward 5

.