தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
புவனாஸ்ரீபெண்Bhuvanaashri 5
Aaronபெண் a teacher; lofty; mountain of strength 5
Aaronபெண் a teacher; lofty; mountain of strength 5
Aaronபெண்a teacher; lofty; mountain of strength 5
Aaronபெண்a teacher; lofty; mountain of strength 5
Aathiswaranபெண்The Fire 6
Aathmikaபெண்Related to aatma or soul 5
Abbyபெண்My father is elated 5
Abbyபெண்My father is elated 5
Abbyபெண்My father is elated 5
Abigailபெண் the father's joy 5
Abigailபெண்‘A father’s joy’. This name has become popular in the recent years and is often abbreviated as ‘Abby.’ 5
Abigailபெண்the father's joy 5
Adisonபெண்son of Adam 5
Adisonபெண்son of Adam 5
Aidenபெண்Little fire. 5
Alexaபெண்defender of mankind 5
Alexaபெண்defender of mankind 5
Alexanderபெண்one who assists men 5
Amandaபெண்loveable / worthy of love 5
Amandaபெண்loveable / worthy of love 5
Amandaபெண்loveable / worthy of love 5
Amandaபெண்loveable / worthy of love 5
Amandaபெண்loveable / worthy of love 5
Amberlynபெண்A jewel-quality fossilized resin; 5

.