தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
புவனாஸ்ரீபெண்Bhuvanaashri 5
அகமகிழன்ஆண்agamagilan 6
அகமுகிலன்ஆண்agamukilan 5
அகரன்ஆண்agaran 5
அகவன்ஆண்Akavan-singer 6
அகிலன்ஆண்akilan 5
அகிலாபெண்Akila 5
அகில்ஆண்Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam) 5
அகிழவன்ஆண்akilavan 5
அஞ்சடையன்ஆண்Anychadaiyan 5
அஞ்சலிபெண்Anjali 5
அஞ்சலிபெண்Anjalie 5
அஞ்சுஸ்ரீபெண்இதயத்துக்கு அன்பானவள் 5
அடல்எழிலன்ஆண்Atalelilan 5
அண்ணாஆண்Anna 5
அண்ணாதுரைஆண்annaadurai 5
அண்ணாதுரைஆண்Annadurai 5
அண்ணாமலைஆண்Annamalai 5
அதிகன்ஆண்Athikan-Sangam Tamil Name 5
அதிகுணன்ஆண்Athikunan 5
அதியன்ஆண்Athiyan-Sangam Tamil name 6
அதிரன்ஆண்atiran 5
அதிராபெண்Athira-??????-jasmine 14
அதிருங்கழலோன்ஆண்Adhirunkazalon 5
அதிரூபன்ஆண் 7

.