தமிழ் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.

நல்ல, ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������, நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

baby names in tamil,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ➜

NameMeaningsLiked
Aaliyahபெண்authority and power;High 5
Aalokaபெண்lustrous 5
Aamaalபெண்Hopes, Aspirations, Wishes. 5
Aamandaபெண்One who is much loved 5
Aamaneeபெண்Good wish. 5
Aamberபெண்Resembling the jewel ; a warm honey color 5
Aamilபெண்Doer, Work man. 5
Aamilahபெண்Doer of (good) deeds, Righteous. 5
Aaminahபெண்Secured, Safe. 5
Aamirபெண்Civilised. 5
Aamiraபெண்Imperial, Abundant, Inhabited. 5
Aamirahபெண்Inhabitant 5
Aanchal (आंचल)பெண்To give ‘shelter’ 5
Aandaleebபெண்The Bulbul bird 5
Aani Fatimah Khatoonபெண்She was a literary woman and a poetess in Qastaniniyah. 5
Aanisahபெண்Young lady, Maiden. 5
Aaptiபெண்fulfillment 5
Aaqibபெண்Follower. 5
Aaqilபெண்Intelligent. 5
Aaqilahபெண்Intelligent. 5
Aaraபெண்Adoring 5
Aaradhyaபெண்Worship/devotee 5
Aaratrikaபெண்the dusk lamp below tulsi plant 5
Aaravபெண் 5
Aaravபெண் 5

.