தமிழ் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.

நல்ல, ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������, நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

baby names in tamil,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ➜

NameMeaningsLiked
Aaditya (आदित्यः)பெண்Sun 5
Aaeedahபெண்Visiting, Returning, Reward. 5
Aaeeshaபெண்Life, Vivaciousness, Living Prosperous, Youngest wife of the Prophet Muhammad (pbuh). 5
Aafiyaபெண்Good Health. 5
Aafiyahபெண்Good health;Sweet,Kind 5
Aafreedaபெண்Created, Produced. 5
Aafreenபெண்encouragement 5
Aafreenபெண்Brave, Acclaim. 5
Aahaana (आहना)பெண்‘rise’ or ‘dawn’ or ‘sunrise’ 5
Aahilபெண்Prince. 5
Aahilபெண் 5
Aakarபெண்shape 5
Aakashபெண்the sky 5
Aakifahபெண்Devoted, Dedicated. 5
Aalaபெண்Bounties. 5
Aalamபெண்World. 5
Aalapபெண்musical 5
Aaleeபெண்Sublime, high. 5
Aaleyahபெண்Exalted, Highest social standing. 5
Aaliaபெண்Exhalted, Noble. 5
Aalimபெண்Religious Scholar. 5
Aalimahபெண்Scholar, Authority. 5
Aaliyahபெண்authority and power;High 5
Aaliyahபெண்authority and power;High 5
Aaliyahபெண்authority and power;High 5

.